thời 4.0

thời 4.0, tất cả các vấn đề cần biết về thời 4.0. Các tin tức về thời 4.0 mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về thời 4.0 tại nhanong.com.vn

Nông nghiệp Việt Nam bước vào nền nông nghiệp 4.0 là xu hướng tất yếu để hiện thực hóa những tiềm năng cũng như củng cố vị thế là bệ đỡ cho nền kinh tế.

Nhờ bắt kịp xu thế và áp dụng những công nghệ thông minh trong thời đại nông nghiệp 4.0 mà ngành nuôi trồng thủy sản đã và đang gặt hái được nhiều thành tựu to lớn. Dưới đây là một số ứng dụng thông minh đang mang lại những hiệu quả thiết thực, mở ra nhiều triển vọng cho ngành thủy sản.