Thiên Minh

Thiên Minh, tất cả các vấn đề cần biết về Thiên Minh. Các tin tức về Thiên Minh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Thiên Minh tại nhanong.com.vn

Ðể thực hiện mục tiêu đến hết năm 2025, cả nước trồng được ít nhất một tỷ cây xanh, cùng với việc phổ biến, tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia trồng cây, gây rừng, ngành lâm nghiệp đã chủ động triển khai sản xuất cây giống chất lượng cao cung ứng cho các tổ chức, cá nhân.