thí điểm

thí điểm, tất cả các vấn đề cần biết về thí điểm. Các tin tức về thí điểm mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về thí điểm tại nhanong.com.vn

Mô hình khuyến nông, khuyến ngư giúp người dân tạo sinh kế bền vững, kinh tế ổn định hơn nhưng mục đích ấy vẫn còn xa tầm với của người dân vì những mô hình thiếu thực tế