thế mạnh nông nghiệp

thế mạnh nông nghiệp, tất cả các vấn đề cần biết về thế mạnh nông nghiệp. Các tin tức về thế mạnh nông nghiệp mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về thế mạnh nông nghiệp tại nhanong.com.vn

Hòa Vang là đơn vị hành chính cấp huyện duy nhất của TP.Đà Nẵng. Những năm gần đây, gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, lượng đất canh tác nông nghiệp trên địa bàn huyện đang giảm dần. Điều đó đặt ra yêu cầu tập trung ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao hiệu quả canh tác được địa phương quan tâm.

Xác định nhóm nông sản tiêu biểu, từ đó quy hoạch sản xuất gắn với thị trường, năng suất đi đôi với chất lượng, giá trị hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ và uy tín, thương hiệu là chiến lược đang được ngành Nông nghiệp Hà Nội lựa chọn để đẩy mạnh tái cơ cấu ngành. Với hướng đi này, không những kiểm soát được thị trường tiêu thụ sản phẩm mà còn phát huy được thế mạnh nông nghiệp đô thị...