thảo luận

thảo luận, tất cả các vấn đề cần biết về thảo luận. Các tin tức về thảo luận mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về thảo luận tại nhanong.com.vn

Ngày 16/7, Văn phòng Điều phối XDNTM Hà Nội tổ chức họp báo về việc kết nối, quảng bá sản phẩm OCOP tại Hà Nội.