thanh long ruột hồng

thanh long ruột hồng, tất cả các vấn đề cần biết về thanh long ruột hồng. Các tin tức về thanh long ruột hồng mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về thanh long ruột hồng tại nhanong.com.vn

6 năm hợp tác giữa Viện Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand (PFR) với Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam (SOFRI) và Phân viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (SIAEP) là chọn ra 3 giống thanh long triển vọng, cùng quy trình canh tác và cải thiện công nghệ sau thu hoạch.