Thanh Hóa ĐCSVN Thủ

Thanh Hóa ĐCSVN Thủ, tất cả các vấn đề cần biết về Thanh Hóa ĐCSVN Thủ. Các tin tức về Thanh Hóa ĐCSVN Thủ mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Thanh Hóa ĐCSVN Thủ tại nhanong.com.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn 2 tỉnh: An Giang và Thanh Hóa.