tháng 10

tháng 10, tất cả các vấn đề cần biết về tháng 10. Các tin tức về tháng 10 mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về tháng 10 tại nhanong.com.vn

Trong tháng 10, tiếp tục đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, nhất là ở khu vực vùng núi và những khu vực có nền đất yếu.