Thân chuối

Thân chuối, tất cả các vấn đề cần biết về Thân chuối. Các tin tức về Thân chuối mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Thân chuối tại nhanong.com.vn

Bộ Tư pháp đã có văn bản gửi Bộ NN-PTNT kiến nghị một số vấn đề về Thông tư số 02/2019 Ban hành Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam.

Buồng chuối kỳ lạ trổ từ giữa thân có 5 nải, mỗi nải có khoảng chục trái đang phát triển rất tốt.