thăm đồng

thăm đồng, tất cả các vấn đề cần biết về thăm đồng. Các tin tức về thăm đồng mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về thăm đồng tại nhanong.com.vn

Lãnh đạo tỉnh An Giang giao ngành nông nghiệp và ngành công thương ưu tiên xây dựng thương hiệu và phục tráng loại nếp trứ danh để phục vụ xuất khẩu.