thả cá giống

thả cá giống, tất cả các vấn đề cần biết về thả cá giống. Các tin tức về thả cá giống mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về thả cá giống tại nhanong.com.vn

Ngày 20/3, tại hồ chứa nước Trúc Kinh, xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức thả hơn bốn nghìn cá giống trắm, mè, cá chép, cá lăng… nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.