tát nước chống hạn

tát nước chống hạn, tất cả các vấn đề cần biết về tát nước chống hạn. Các tin tức về tát nước chống hạn mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về tát nước chống hạn tại nhanong.com.vn

Ngày 5/3, tại Khu di tích cách mạng Bác Hồ về tát nước chống hạn, xã Tả Thanh Oai, (Thanh Trì, Hà Nội), Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp phối hợp với các đơn vị phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và ra quân Tháng thanh niên năm 2021.