tăng trưởng xanh

tăng trưởng xanh, tất cả các vấn đề cần biết về tăng trưởng xanh. Các tin tức về tăng trưởng xanh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về tăng trưởng xanh tại nhanong.com.vn

Triển khai Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu, sẽ giảm 1,76 triệu tấn CO2 vào năm 2025 và 4,88 triệu tấn CO2 vào năm 2030 trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp...