tăng cạnh tranh

tăng cạnh tranh, tất cả các vấn đề cần biết về tăng cạnh tranh. Các tin tức về tăng cạnh tranh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về tăng cạnh tranh tại nhanong.com.vn

Ngành cần cơ cấu lại khâu nghiên cứu và tổ chức sản xuất giống, hình thành lại hệ thống giống ba cấp để sau năm 2020 chấm dứt tình trạng dân tự để giống để trồng mới.