tân yên đạt chuẩn ntm

tân yên đạt chuẩn ntm, tất cả các vấn đề cần biết về tân yên đạt chuẩn ntm. Các tin tức về tân yên đạt chuẩn ntm mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về tân yên đạt chuẩn ntm tại nhanong.com.vn

Năm 2020, dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và đời sống người dân. Tuy nhiên, với sự tập trung, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Chương trình MTQG xây dựng NTM ở Bắc Giang đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.