Tân Phú Đông

Tân Phú Đông, tất cả các vấn đề cần biết về Tân Phú Đông. Các tin tức về Tân Phú Đông mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Tân Phú Đông tại nhanong.com.vn

Với năng suất bình quân từ 15 tấn đến 17 tấn/ha, mỗi năm, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang đạt sản lượng sả thương phẩm cung ứng thị trường trên 22.000 tấn.