Tân Lạc

Tân Lạc, tất cả các vấn đề cần biết về Tân Lạc. Các tin tức về Tân Lạc mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Tân Lạc tại nhanong.com.vn

Hơn 1.000 gốc bưởi da xanh lần đầu tiên bói quả, cây nào cây ấy sai lúc lỉu, nên lão nông ở Tân Lạc, Hòa Bình nhẩm đếm sẽ thu về tiền tỷ trong dịp áp Tết.