tạm thời

tạm thời, tất cả các vấn đề cần biết về tạm thời. Các tin tức về tạm thời mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về tạm thời tại nhanong.com.vn

Hiện nay, trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9/2/2018 và Thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2018 chưa có thuốc được đăng ký để phòng trừ sâu keo mùa thu.