tái tạo

tái tạo, tất cả các vấn đề cần biết về tái tạo. Các tin tức về tái tạo mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về tái tạo tại nhanong.com.vn

Ngày 20/3, tại hồ chứa nước Trúc Kinh, xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức thả hơn bốn nghìn cá giống trắm, mè, cá chép, cá lăng… nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.