sử dụng kháng sinh

sử dụng kháng sinh, tất cả các vấn đề cần biết về sử dụng kháng sinh. Các tin tức về sử dụng kháng sinh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về sử dụng kháng sinh tại nhanong.com.vn

Chỉ sử dụng những loại kháng sinh nằm trong danh mục được phép sử dụng. Tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc đã bị cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản