SOFRI

SOFRI, tất cả các vấn đề cần biết về SOFRI. Các tin tức về SOFRI mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về SOFRI tại nhanong.com.vn

6 năm hợp tác giữa Viện Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand (PFR) với Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam (SOFRI) và Phân viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (SIAEP) là chọn ra 3 giống thanh long triển vọng, cùng quy trình canh tác và cải thiện công nghệ sau thu hoạch.