sinh sản nhân tạo

sinh sản nhân tạo, tất cả các vấn đề cần biết về sinh sản nhân tạo. Các tin tức về sinh sản nhân tạo mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về sinh sản nhân tạo tại nhanong.com.vn

Khoa Thủy sản, Đại học Nông lâm Huế vừa xây dựng thành công quy trình nuôi vỗ và kích thích sinh sản nhân tạo cá Ong Bầu.

Việc hoàn thiện quy trình sản xuất giống để đáp ứng nuôi thương phẩm, đồng thời tiếp tục phát triển giống hàu địa phương và tìm kiếm đối tượng sản xuất mới nhằm đa dạng hóa đối tượng sản xuất giống tại Ninh Thuận là vấn đề cấp thiết được đặt ra.

Cá linh ống (Cirrhinus jullieni Sauvage, 1878) là một trong những loài có đặc tính di cư sinh sản và là đặc sản của ĐBSCL.

Cá bố mẹ được chọn từ các ao nuôi thương phẩm hoặc các ao nuôi cá hậu bị của trại giống. Chọn cá bố mẹ khỏe mạnh, không bị trầy xước, có trọng lượng khoảng 600 - 1.200 g. Cá có trọng lượng khoảng 700 g có sức sinh sản tốt nhất.