sản xuất nông nghiệp hữu cơ

sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tất cả các vấn đề cần biết về sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Các tin tức về sản xuất nông nghiệp hữu cơ mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại nhanong.com.vn

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ tối đa lên tới 300 triệu đồng/dự án.

Cùng với sự phát triển của ngành Nông nghiệp thì cũng có nhiều vấn đề tiêu cực nảy sinh, trong đó có việc sử dụng hóa chất để trừ sâu, bệnh hại.

Ngày 22/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo “Chia sẻ thông tin về chính sách quản lý để thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam.”