sản xuất ngán

sản xuất ngán, tất cả các vấn đề cần biết về sản xuất ngán. Các tin tức về sản xuất ngán mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về sản xuất ngán tại nhanong.com.vn

ThS Nguyễn Xuân Thành cùng cộng sự tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển vừa SX nhân tạo thành công giống ngán.