sản xuất kinh doanh nông nghiệp

sản xuất kinh doanh nông nghiệp, tất cả các vấn đề cần biết về sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Các tin tức về sản xuất kinh doanh nông nghiệp mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về sản xuất kinh doanh nông nghiệp tại nhanong.com.vn

Nhằm đẩy mạnh đầu tư tín dụng góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đặc biệt chú trọng vào liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định 116).