sản xuất đường

sản xuất đường, tất cả các vấn đề cần biết về sản xuất đường. Các tin tức về sản xuất đường mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về sản xuất đường tại nhanong.com.vn

Ngành cần cơ cấu lại khâu nghiên cứu và tổ chức sản xuất giống, hình thành lại hệ thống giống ba cấp để sau năm 2020 chấm dứt tình trạng dân tự để giống để trồng mới.