sản phẩm thế mạnh

sản phẩm thế mạnh, tất cả các vấn đề cần biết về sản phẩm thế mạnh. Các tin tức về sản phẩm thế mạnh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về sản phẩm thế mạnh tại nhanong.com.vn

Trong quá trình thực hiện Nông thôn mới, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) là một trong những địa phương quan tâm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Từ năm 2018, Chương trình OCOP chính thức được triển khai, trong đó chú trọng vào những sản phẩm đặc trưng và đã đạt được những kết quả bước đầu.