sản lượng giảm

sản lượng giảm, tất cả các vấn đề cần biết về sản lượng giảm. Các tin tức về sản lượng giảm mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về sản lượng giảm tại nhanong.com.vn

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bắc Giang, diện tích vải thiều của tỉnh năm 2019 đạt trên 28 nghìn ha, bằng 100% so với cùng kỳ, tuy nhiên sản lượng ước đạt 150 nghìn tấn, chỉ bằng 76% so với cùng kỳ, trên 89% kế hoạch năm.