rừng vàng

rừng vàng, tất cả các vấn đề cần biết về rừng vàng. Các tin tức về rừng vàng mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về rừng vàng tại nhanong.com.vn

Lần đầu tiên ngành lâm nghiệp được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Để phát triển ngành kinh tế này, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng được xác định là một trong những trọng tâm của toàn ngành nông nghiệp trong thời gian tới.