quế Lào Cai

quế Lào Cai, tất cả các vấn đề cần biết về quế Lào Cai. Các tin tức về quế Lào Cai mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về quế Lào Cai tại nhanong.com.vn

Những năm gần đây quế, nông dân Lào Cai đẩy mạnh trồng thâm canh cây quế nên diện tích trồng quế tăng mạnh. Năm 2015, diện tích trồng quế toàn tỉnh là 11.198,5 ha, đến nay theo rà soát của Chi cục Kiểm lâm là 26.651 ha.