quản lý vật tư nông nghiệp

quản lý vật tư nông nghiệp, tất cả các vấn đề cần biết về quản lý vật tư nông nghiệp. Các tin tức về quản lý vật tư nông nghiệp mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về quản lý vật tư nông nghiệp tại nhanong.com.vn

Thời gian qua, các ngành chức năng Hà Nội đã tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất kinh doanh lĩnh vực này còn khó khăn do số lượng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhiều và nhỏ lẻ; việc phối hợp giữa các đơn vị thiếu chặt chẽ…