quả vải

quả vải, tất cả các vấn đề cần biết về quả vải. Các tin tức về quả vải mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về quả vải tại nhanong.com.vn

Năm 2020 điều kiện thời tiết thuận lợi, vải thiều ra hoa, đậu quả sai hơn năm trước. Hiện nay ở miền Bắc trà vải sớm ở giai đoạn kín cùi - đỏ cuống, một số đang thu hoạch; trà vải thiều chính vụ đang phát triển cùi và hạt chuẩn bị thu hoạch.