phương pháp SRI

phương pháp SRI, tất cả các vấn đề cần biết về phương pháp SRI. Các tin tức về phương pháp SRI mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về phương pháp SRI tại nhanong.com.vn

Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận đã xây dựng và nhân rộng thành công mô hình “Thâm canh lúa cải tiến theo phương pháp SRI” đem lại hiệu quả thiết thực cho bà con nông dân.