Phú Lộc

Phú Lộc, tất cả các vấn đề cần biết về Phú Lộc. Các tin tức về Phú Lộc mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Phú Lộc tại nhanong.com.vn

Năm 2020 Trạm Khuyến nông thị xã Tân Châu, An Giang thực hiện trình diễn mô hình chăn nuôi dê sinh sản kết hợp sử dụng chế phẩm vườn sinh thái chăn nuôi và EM tỏi tại hộ ông Trần Vũ Phong, ấp Phú Yên, xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu với số lượng 02 con gồm 01 con đê đực Boer và 01 dê cái lai giống Saanen (dê đực Boer x dê cái Saanen).