phòng trừ

phòng trừ, tất cả các vấn đề cần biết về phòng trừ. Các tin tức về phòng trừ mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về phòng trừ tại nhanong.com.vn

Hiện nay, trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9/2/2018 và Thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2018 chưa có thuốc được đăng ký để phòng trừ sâu keo mùa thu.

Sâu vẽ bùa (Phyllocnistis citrella) có kích thước nhỏ bé, thân mảnh khảnh dài 2mm. Chân màu vàng nhạt pha màu trắng bạc.