phòng trừ

phòng trừ, tất cả các vấn đề cần biết về phòng trừ. Các tin tức về phòng trừ mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về phòng trừ tại nhanong.com.vn

Sâu vẽ bùa (Phyllocnistis citrella) có kích thước nhỏ bé, thân mảnh khảnh dài 2mm. Chân màu vàng nhạt pha màu trắng bạc.