phòng trị bệnh cho gia súc

phòng trị bệnh cho gia súc, tất cả các vấn đề cần biết về phòng trị bệnh cho gia súc. Các tin tức về phòng trị bệnh cho gia súc mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về phòng trị bệnh cho gia súc tại nhanong.com.vn

Trong chăn nuôi, kháng sinh đóng vai trò quan trọng trong phòng trị bệnh, kích thích tăng trưởng, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn cho gia súc gia cầm. Tuy nhiên, tồn dư kháng sinh trong sản phẩm chăn nuôi đang là mối quan tâm của người tiêu dùng và cơ quan an toàn thực phẩm.