phòng dịch cho đàn vật nuôi

phòng dịch cho đàn vật nuôi, tất cả các vấn đề cần biết về phòng dịch cho đàn vật nuôi. Các tin tức về phòng dịch cho đàn vật nuôi mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về phòng dịch cho đàn vật nuôi tại nhanong.com.vn

Diễn biến thời tiết hiện nay thay đổi thất thường, cộng với mầm bệnh lưu hành... là điều kiện thuận lợi phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Vì vậy, người dân cần chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.