phòng bệnh cho gia cầm

phòng bệnh cho gia cầm, tất cả các vấn đề cần biết về phòng bệnh cho gia cầm. Các tin tức về phòng bệnh cho gia cầm mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về phòng bệnh cho gia cầm tại nhanong.com.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025".