phối giống

phối giống, tất cả các vấn đề cần biết về phối giống. Các tin tức về phối giống mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về phối giống tại nhanong.com.vn

Đối với tất cả các giống lợn, không bao giờ cho phối giống ngay ở lần động dục đầu tiên, vì cơ thể lợn phát triển chưa hoàn thiện, số trứng rụng trong lần động dục đầu tiên ít… nếu phối giống thì số con đẻ ra sẽ ít.