phát triển tưới tiếc kiệm

phát triển tưới tiếc kiệm, tất cả các vấn đề cần biết về phát triển tưới tiếc kiệm. Các tin tức về phát triển tưới tiếc kiệm mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về phát triển tưới tiếc kiệm tại nhanong.com.vn

Là một trong những địa phương có diện tích áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cao trên cả nước, Lâm Đồng đã từng bước đưa công nghệ tưới vào sản xuất để tăng năng suất, hiệu quả cho cây trồng. Dù vậy, để nâng cao hơn nữa chất lượng tưới, địa phương vẫn còn nhiều giải pháp cần tiếp tục triển khai.