phát triển nuôi trồng thủy sản

phát triển nuôi trồng thủy sản, tất cả các vấn đề cần biết về phát triển nuôi trồng thủy sản. Các tin tức về phát triển nuôi trồng thủy sản mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về phát triển nuôi trồng thủy sản tại nhanong.com.vn

Bằng những chính sách thiết thực ưu tiên phát triển nuôi trồng thủy sản (NTTS), những năm gần đây, ngành thủy sản của Hà Nội đã đạt được những kết quả rõ rệt, tăng cả chất và lượng sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.