phát triển hiệu quả

phát triển hiệu quả, tất cả các vấn đề cần biết về phát triển hiệu quả. Các tin tức về phát triển hiệu quả mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về phát triển hiệu quả tại nhanong.com.vn

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, trở thành trung tâm sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cao.