phát triển giống lúa

phát triển giống lúa, tất cả các vấn đề cần biết về phát triển giống lúa. Các tin tức về phát triển giống lúa mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về phát triển giống lúa tại nhanong.com.vn

Trong những năm qua, Hà Nội đẩy mạnh thử nghiệm, khảo nghiệm, đưa vào sản xuất những giống lúa mới năng suất cao, chất lượng tốt, từ đó hình thành vùng trồng lúa trọng điểm. Về lâu dài, ngoài phục vụ thị trường trong nước, Hà Nội đang phát triển các giống lúa đạt tiêu chuẩn theo hướng xuất khẩu.