phân bón nông nghiệp

phân bón nông nghiệp, tất cả các vấn đề cần biết về phân bón nông nghiệp. Các tin tức về phân bón nông nghiệp mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về phân bón nông nghiệp tại nhanong.com.vn

Phân bón là một trong những yếu tố quan trọng quyết định năng suất, chất lượng nông sản. Tuy nhiên, việc sử dụng phân bón tràn lan đã và đang gây ra nhiều tác động tiêu cực và hiện chưa có giải pháp ngăn chặn triệt để.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ động tổng hợp những bất cập trong quản lý phân bón để tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.