Ông Nguyễn Hoàng Hảo

Ông Nguyễn Hoàng Hảo, tất cả các vấn đề cần biết về Ông Nguyễn Hoàng Hảo. Các tin tức về Ông Nguyễn Hoàng Hảo mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Ông Nguyễn Hoàng Hảo tại nhanong.com.vn

Tháng 3 cũng là thời điểm mùa khô năm 2020-2021 bắt đầu bước vào giai đoạn gay gắt, nguy cơ cảnh báo cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm (cấp 5). Chính vì vậy, lực lượng bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng của các địa phương phía Nam đang tập trung cho công tác này một cách cao độ nhất.