Ông Nguyễn Đình Lâm

Ông Nguyễn Đình Lâm, tất cả các vấn đề cần biết về Ông Nguyễn Đình Lâm. Các tin tức về Ông Nguyễn Đình Lâm mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Ông Nguyễn Đình Lâm tại nhanong.com.vn

Bám sát đặc điểm địa bàn và nhu cầu thực tế của hội viên nông dân, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân ở tỉnh Hòa Bình đã triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động. Qua đó, vừa khẳng định vai trò của tổ chức Hội, vừa hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống...