Ông Bùi Phước Trang Chi

Ông Bùi Phước Trang Chi, tất cả các vấn đề cần biết về Ông Bùi Phước Trang Chi. Các tin tức về Ông Bùi Phước Trang Chi mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Ông Bùi Phước Trang Chi tại nhanong.com.vn

Vụ Đông Xuân 2020 - 2021, toàn tỉnh Quảng Trị gieo trồng khoảng 25.500 ha lúa. Bộ giống lúa chủ lực gồm: HN6, Đài Thơm 8, Bắc thơm 7, An Sinh 1399, Khang Dân 18, HC95, Bắc Thịnh, Thiên ưu 8. Mở rộng diện tích các giống đã khảo nghiệm có triển vọng trên địa bàn tỉnh như: DQ11, VNR20, QS447, Lộc trời 1, Tia chớp nhiệt đới, ADI168, DT100.