ốc hương chết liên tục

ốc hương chết liên tục, tất cả các vấn đề cần biết về ốc hương chết liên tục. Các tin tức về ốc hương chết liên tục mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về ốc hương chết liên tục tại nhanong.com.vn

Thời gian qua, người nuôi ốc hương trên địa bàn huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đứng ngồi không yên khi ốc liên tục chết, thậm chí có hộ thả nuôi đến lần thứ 2, thứ 3 vẫn bị chết. Nguyên nhân của tình trạng này do đâu?