nuôi trâu chạy đồng

nuôi trâu chạy đồng, tất cả các vấn đề cần biết về nuôi trâu chạy đồng. Các tin tức về nuôi trâu chạy đồng mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nuôi trâu chạy đồng tại nhanong.com.vn

Chú Bảy Thiên, ở phường VII, thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) cho biết do thu nhập từ nghề nuôi trâu chạy đồng khá cao nên có nhiều người làm. Việc mua bán trâu ngày nay rất khỏe, có điện thoại liên lạc, chuyên chở bằng xe…Trung bình một tháng những chủ trâu như chú mua đi bán lại khoảng 30-40 con, lợi nhuận không dưới 60 triệu đồng.