nuôi tôm xen canh

nuôi tôm xen canh, tất cả các vấn đề cần biết về nuôi tôm xen canh. Các tin tức về nuôi tôm xen canh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về nuôi tôm xen canh tại nhanong.com.vn

Nhằm khôi phục lại một số diện tích nuôi tôm kém hiệu quả ở những vùng nuôi thấp triều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, từ năm 2015, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tập trung nghiên cứu và triển khai một số mô hình trình diễn các quy trình nuôi mới, bằng cách đa dạng đối tượng nuôi, tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích theo hướng an toàn và bền vững.